text.skipToContent text.skipToNavigation

Kvalitet och miljö

Tappers Stål & Metaller bygger sin verksamhet på ett kvalitetssystem som reglerar:

  • Vad som ska göras
  • Hur det ska göras
  • När det ska göras

Vårt mål är att allt ska vara rätt.


Vårt kvalitets- och miljösystem är certifierat enligt SS-ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö), vilket innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten i våra produkter och tjänster.

Tappers Stål & Metaller ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi tillämpar konsekvent en miljöpolicy i syfte att minimera miljöbelastningen. Det är en policy som ställer höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners

CE-märkning EN 1090-1

Vi har sedan 2012 certifikat för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi kan CE-märka de produkter som hanteras och produceras i anläggningarna. Vi har valt att visa vilka produkter som är CE-märkta på våra följesedlar och i vår kundportal.

Materialleverantören är den som CE-märker produkten, så när du behöver en prestandadeklaration till din lagerorder kontaktar du din säljare. Säljare behöver ditt ordernummer samt positionsnummer för att enklast kunna hjälpa dig. Tappers Stål & Metallers egna prestandadeklaration kan du alltid ladda ned här och det är den du behöver om Tappers Stål & Metaller har bearbetat materialet på något sätt, exempelvis genom kapning.