text.skipToContent text.skipToNavigation

Fyrkantstång S355JR

S355 är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet vilket innebär att stålet kan normalt svetsas utan förvärmning om inte detaljer är mycket stora. Högsta kolekvivalent ligger i intervallet 0,45 - 0,47% beroende på kantlängd. 

Stålet S355 är standardiserat i SS-EN 10025 - 2. SS-beteckningen är 2172. Siffrorna 355 i stålets benämning avser den minimala nivån av sträckgränsen i MPa för de minsta dimensionerna medan J2 föreskriver att Charpy-V slagsegheten skall vara minst 27 Joule vid -20°C. Stången som lagerhålls har tillägget + AR som visar att leveransutförandet är varmvalsat med kantlängdtoleranser enligt SS-EN 10059. Rakheten (pilhöjd) för normalriktad stång ska vara bättre än 0,004 gånger stångens längd. 

Den minsta tillåtna sträckgränsen för S355 varierar beroende på dimension över intervallet 355 - 295 MPa. Intervallet för brottgräns och den minsta förlängningen som tillåtas vid dragprovning sänks något med ökande kantlängd. 

Om applikationen kräver en slitstark yta går S355 att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen