text.skipToContent text.skipToNavigation

Fyrkantstång C45E

C45E är ett s k maskinstål, ett enklare stål med kolhalt kring 0,45%. Den relativt höga kolhalten gör att stålet är lämpligt att såväl seghärda som induktionshärda. Det låga legeringsinnehållet betyder dock att lyckad seghärdning är möjlig endast för mindre dimensioner. 

Stålet C45E är standardiserat i SS-EN ISO 683 - 1. SS-beteckningen är 1672. Vi har valt att lagerhålla material med beteckning C45R vars enda analysmässiga skillnad gentemot C45E är att svavelhalten är kontrollerad, detta för att främja maskinbearbetbarheten. För varmvalsad fyrkantstång är dimensionstoleransen enligt SS-EN 10059. Rakheten (pilhöjd) för stång som normalriktats ska vara bättre än 0,004 gånger stångens längd. Den minsta tillåtna sträckgränsen vid dragprovning av C45E varierar beroende på kantens längd över intervallet 310 - 280 MPa Intervallet för brottgräns är 590 - 740 MPa och för hårdhet 165 - 220 HB oberoende av dimension. 

Svetsning av C45E är möjlig men detaljerna bör förvärmas om inte de är ganska små. Maskinbearbetbarheten är mycket god med korta spånor som är väl anpassad för obemannad operation. 

Om applikationen kräver det passar C45E utmärkt för ythärdning genom induktionshärdning. Stålet kan även nitrerhärdas med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom seghärdning men härdbarheten är inte särskilt bra och härdningen fungerar bäst med vatten eller polymer som kylmedel. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen