text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

520MW+ är ett s k M-Steel® där man förutom behandling med kalcium uppnår, i jämförelse med 520M, ytterligare förbättring av skärbarhet genom förhöjd halt svavel samtidigt som man behåller goda värden för hållfasthet och slagseghet. Stålet är mikro-legerat med en liten tillsats av vanadin.

Om man bortser ifrån svaveltillsatsen, liknar den kemiska analysen av 520MW+ stålet S355J2 som standardiseras i SS-EN 10025 - 2 och med de (utgångna) SS-beteckningarna 2172 och 2174. Tack vare vanadintillsatsen är dock sträckgränsen för 520MW+ signifikant högre. Charpy-V slagsegheten är likvärdig den för S355J2 (27 Joule eller bättre vid -20°C) upp till en stångdiameter 90 mm.  Leveransutförandet är varmvalsat med diametertoleranser enligt SS-EN 10060. Rakheten (pilhöjd) för normalriktad stång ska vara bättre än 0,004 gånger stångens längd. Tappers lagerhåller vissa dimensioner av 520MW+ i skalsvarvat utförande och i detta fall är diametertolerans h12 och pilhöjden som högst 0,0015 gånger längden.

Svetsbarheten av 520MW+ är begränsad till följd av den höga halten svavel. Däremot är maskinbearbetbarheten utmärkt speciellt i jämförelse med S355J2.

Om applikationen kräver en slitstark yta går 520MW+ att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (helst i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning.

Produktdetaljer
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Dagens datum Valt lev. datum Tillgängligt lev. datum