text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

520M är ett s k M-Steel® där man genom behandling med kalcium uppnår förbättrade egenskaper i fråga om skärande bearbetning utan avkall på varken hållfasthet, slagseghet eller svetsbarhet. Stålet är mikro-legerat med en liten tillsats av vanadin.

Vad avser kemisk analys liknar 520M stålet S355J2 som standardiseras i SS-EN 10025 - 2 och med de (utgångna) SS-beteckningarna 2172 och 2174. Tack vare vanadintillsatsen är dock sträckgränsen för 520M signifikant högre. Charpy-V slagsegheten är bättre än eller likvärdig den för S355J2 (27 Joule eller bättre vid -20°C och för mindre dimensioner -40°C). Leveransutförandet är varmvalsat med diametertoleranser enligt SS-EN 10060. Rakheten (pilhöjd) för normalriktad stång ska vara bättre än 0,004 gånger stångens längd.

Svetsbarheten av 520M är god och högsta kolekvivalent ligger mellan 0,45 och 0,54% beroende på stångens dimension. Svetsning utan förvärmning är för det mesta möjlig om inte detaljen är mycket stor. Maskinbearbetbarheten är utmärkt speciellt i jämförelse med S355J2.

Om applikationen kräver en slitstark yta går 520M att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (helst i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning.

Produktdetaljer
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Dagens datum Valt lev. datum Tillgängligt lev. datum