text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Slipad SS2142/280

280 är ett lågkolhaltigt mikro-legerat stål som innehåller vanadin. Stålet har betydligt högre hållfasthet än vanliga konstruktionsstål typ S355. Trots den höga hållfastheten bibehålls ganska god slagseghet och svetsbarhet, och stålet är lätt att maskinbearbeta.  

280 motsvarar i hög grad stålet S450J0 som standardiseras i SS-EN 10025 - 2. Det liknar även stålet 19MnVS6 i standarden SS-EN 10267. Dock i inget av fallen är korrespondensen exakt. Den (utgången) SS-beteckningen är 2142. Vid dragprovning ska den minsta sträckgränsen för 280 ligga i intervallet 520 - 400 MPa beroende på dimension. För stång av en given diameter har 280 ca 150 MPa högre sträckgräns än S355J2. 

Diametertoleransen för 280-stång i slipat utförande är utmärkt, nivå h6 enligt definitionen i ISO 286 - 2. Ytfinheten uttryckt som Ra är bättre än 0.6 µm. Dessutom är stången väldigt rak med pilhöjd som mest 0,0001 gånger stångens längd. 

Svetsbarheten av 280 är god och kolekvivalenten är som högst 0,55%. Svetsning utan förvärmning är därmed möjlig om inte detaljens diameter är >80 mm. Tack vare en kontrollerad svavelhalt är även maskinbearbetbarheten ganska god speciellt i jämförelse med S355J2. 

Om applikationen kräver en slitstark yta går 280 att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (helst i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen