text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Vinkelstång Glödgad och Betad EN 1.4301/4307

De austenitiska stålen med beteckning 1.4301 och 1.4307 utgör den absolut vanligaste typen av rostfritt och innehåller ca 18% krom och 9% nickel. Skillnaden mellan de två sorterna är att 1.4301 tillåts ha lite högre kolhalt än 1.4307 vilket har som konsekvens att 1.4301 uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4301 och 1.4307 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4307 ändå väljas eftersom 1.4301 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen.
Rostfri vinkelstång framställs genom varmvalsning. I vinkelformat är såväl 1.4301 som 1.4307 standardiserat i SS-EN 10088-5. Tappers program av rostfri varmvalsad stång omfattar vinkelstång med lika flänsar som har längder i intervallet 20-100 mm och tjocklekar 3-10 mm.
Stålen 1.4301 och 1.4307 karakteriseras av god korrosionsmotstånd vid kontakt med vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus. Beständigheten mot atmosfärisk korrosion är också god. Dessa stålsorter utgör dock ett mindre bra val om miljön är sur eller om den innehåller klorider. Då krävs stål med högre legeringsinnehåll.
I så gott som alla kallformningsmetoder uppvisar varmvalsad vinkelstång av såväl 1.4301 som 1.4307 mycket bra formbarhet som ofta är bättre än för ordinära varmvalsade stål.  Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av dessa stålsorter utgör sällan något problem. Austenitiska stål såsom 1.4301 eller 1.4307 är allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Varmvalsad vinkelstång i 1.4301/1.4307 har ytbeskaffenhet 1D såsom definieras i EN 10088-5 (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal). Flänslängden och -tjocklek har plus/minus tolerans i enlighet med vad som specificeras i SS-EN 10056-2. Rakheten uttryckt som pilhöjd är som mest 0,004 gånger stångens längd.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen