text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Rundstång Seghärdad EN 1.4021

1.4021 (SS 2303) är ett martensitiskt rostfritt stål som kombinerar hög hållfasthet med ganska god resistens mot korrosion dock inte lika bra som de austenitiska sorterna 1.4301 och 1.4307. Martensitiska rostfria stål karaktäriseras av att deras goda hållfasthetsegenskaper uppnås på bekostnad av korrosionsbeständighet. 1.4021 innehåller ca 13% krom och kolhalten är ungefär 0,2%. Stängerna i lager är seghärdade med min brottgräns 700 N/mm2 och typisk hårdhet 230 HB. Högre hållfasthet och hårdhet går att uppnå genom att stålet åter härdas och anlöpas.
I form av maskinbearbetad (skalsvarvad) rundstång är 1.4021 standardiserat i SS-EN 10088-3 där värmebehandlingstillstånd betecknas ”+QT 700”. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm. Tappers program omfattar också skalsvarvad stång med diameter t o m 160 mm.
Det låga innehållet av krom kombinerad med en förhållandevis hög kolhalt gör att korrosionsbeständigheten av 1.4021 är begränsad. Ändock motstår stålet ganska väl korrosivt angrepp från vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus samt i atmosfären, dock ej kustnära miljö. 1.4021 används för maskindelar, fästelement och dyl. som utsätts för förhållandevis milda korrosiva miljöer. 
Den ganska höga hållfastheten hos 1.4021 gör att det är besvärligt att kallforma. Stålet går att svetsa men proceduren är omständlig eftersom det fordras förvärmning till ganska hög temperatur. Dessutom blir svetsen hård och måste anlöpas för att minimera risken för sprickor. I leveranstillstånd är inte 1.4021 särskilt svårt att maskinbearbeta även om bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4021 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Maskinbearbetning genom skalsvarvning företas efter att den varmvalsade stången har seghärdats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen