text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

1.4305 (SS 2346) är ett rostfritt automatsstål. I likhet med de austenitiska stålen 1.4301 och 1.4307 innehåller 1.4305 ca 18% krom och ca 9% nickel men skillnaden är att 1.4305 har dessutom en kontrollerad tillsats av svavel för att främja dess maskinbearbetbarhet. Allmänt anses att rostfria stål är svårare att maskinbearbeta än till exempel kolstål men svavlet i 1.4305 underlättar så till vida att bearbetbarheten ligger inte så långt ifrån kol-mangan automatstål. 

I form av dragen rundstång är 1.4305 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm men normalt är det enbart de mindre dimensionerna som finns tillgängliga i kalldraget utförande. Vårt program omfattar stång med diameter t o m 40 mm.

Svaveltillsatsen i 1.4305 medför en något sämre korrosionsbeständighet än motsvarande austenitiskt stål utan svavel, t ex 1.4301 och 1.4307. Ändock är beständigheten mot atmosfärisk korrosion ganska god. Dessutom motstår stålet tämligen väl exponering till regnvatten och mindre aggressiva kemikalier, dock inte lika bra som 1.4301/1.4307.

Dragen stång av 1.4305 går att kallforma men man bör ha i åtanke att svaveltillsatsen jämte kalldragningen sänker stålets duktilitet något så att kallformbarheten är inte lika bra som för 1.4301 eller 1.4307.  Dessutom är svetsning av 1.4305 inte att rekommendera eftersom svavlet medför risk för varmsprickor.

Ytbeskaffenhet på 1.4305 i lager är 2H såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Kalldragning sker efter att den varmvalsade stången har glödgats och betats men ändock kan vissa små ytfel kvarstå. Av denna anledning bör den kalldragna ytan inte lämnas obearbetad om detaljen eller konstruktionen kommer att utsättas för hög belastning. Diametertoleransen är h9 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-minus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt mindre än den nominella. Rakheten är god med pilhöjd mindre än 0,001 x längd.

Dokument (ladda ner)
  Teknisk data: Rostfritt stål
Produktdetaljer
Stäng Snabborder
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.