text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Grovsvarvad S355J2

S355 är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet vilket innebär att stålet kan normalt svetsas utan förvärmning om inte detaljer är mycket stora. För smidda stänger med diameter >250 mm är kolekvivalenten som högst 0,52%. 

Stålet S355 i smitt utförande är standardiserat i SS-EN 10250 - 2. SS-beteckningen är 2172. Vi föreskriver att Charpy-V slagsegheten skall vara minst 27 Joule vid -40°C. Leveransutförandet är normaliserat (+N). Stängerna är grovsvarvade och diametertoleransen är då +3/-0 mm. Rakheten (pilhöjd) är bättre än 0,002 gånger stångens längd. 

Vid dragprovning är den minsta tillåtna sträckgränsen för grovsvarvad S355 med diameter >250 mm 260 MPa medan brottgräns ska ligga i intervallet 450 - 630 MPa och förlängningen ska vara minst 16%. Enligt SS-EN 10250 - 2 tas provmaterial från ett läge halvvägs mellan ytan och centrum av stången. 

Om applikationen kräver en slitstark yta går S355 att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen