text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plattstång EN 1.4301/4307

De austenitiska stålen med beteckning 1.4301 och 1.4307 utgör den absolut vanligaste typen av rostfritt och innehåller ca 18% krom och 9% nickel. Skillnaden mellan de två sorterna är att 1.4301 tillåts ha lite högre kolhalt än 1.4307 vilket har som konsekvens att 1.4301 uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4301 och 1.4307 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4307 ändå väljas eftersom 1.4301 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen.
Rostfri plattstång i mindre tjocklekar är svår att valsa varför det är ofta effektivare att konvertera varmvalsad plåt till stångformat genom klippning. I form av plåt är såväl 1.4301 som 1.4307 standardiserat i SS-EN 10088-2. Tappers program av rostfri plattstång klippt från plåt omfattar tjocklekar 3-12 mm och bredder t o m 150 mm.
Stålen 1.4301 och 1.4307 karakteriseras av god korrosionsmotstånd vid kontakt med vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus. Beständigheten mot atmosfärisk korrosion är också god. Dessa stålsorter utgör dock ett mindre bra val om miljön är sur eller om den innehåller klorider. Då krävs stål med högre legeringsinnehåll.
I så gott som alla kallformningsmetoder uppvisar plattstång av såväl 1.4301 som 1.4307, som klippts från varmvalsad plåt, mycket bra formbarhet som ofta är bättre än för ordinära varmvalsade stål.  Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av dessa stålsorter utgör sällan något problem. Austenitiska stål såsom 1.4301 eller 1.4307 är allmänt besvärliga att maskinbearbeta men bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.
Den varmvalsade utgångsplåten för 1.4301/1.4307 i plattstångsformat har ytbeskaffenhet 1D (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal) varför den breda ytan har samma karaktäristik. Sidoytorna har en typisk avklippt karaktär och mindre grader kan förekomma. Tjocklek och bredd har plus/minus toleranser såsom specificeras i SS-EN 10058. Rakheten uttryckt som pilhöjd är som mest 0,004 gånger stångens längd.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen